La revista Cultiu pretén ser una eina de divulgació i reflexió crítica entorn a la cultura i com la societat es relaciona amb ella. La intenció del projecte és el de portar el debat cultural fora de l’àmbit acadèmic i professional intentant arribar a un públic ampli i divers reivindicant la cultura com a quelcom que ens afecta a tots, una qüestió cabdal per a la construcció de la societat contemporània.

L’entorn cultural ha canviat molt en l’últim segle amb l’aparició de la seva reproducció tècnica i democratització. La cultura, des de la seva socialització massiva, corre el perill de convertir-se en entreteniment banal, en objecte de consum descontextualitzat i sense cap finalitat de construcció de comunitat o de creixement personal, i alhora té noves possibilitats mai vistes d’arribar a tothom i de complir funcions educatives i comunitàries. Paral·lelament a això la societat ha viscut una segona sacsejada cap al final del segle XX amb la intensificació de la societat de consum i amb l’aparició de les comunicacions massives a través d’Internet. Les noves tecnologies han portat a un consum cultural més instantani i compulsiu en detriment de cap pla de futur i de selecció de continguts enfocats a la formació del propi individu, a més aquestes tecnologies han propiciat l’aïllament social, l’egocentrisme i l’afebliment i deteriorament de les relacions humanes.

 

Pol Montserrat

La societat s’ha tornat els últims anys més fragmentària i individualista. El que ha caigut és la idea de progrés històric i dels grans líders i de tots aquells referents teòrics o històrics que ho pretenen explicar tot i això fa que avui tot es torni més incert. Aquesta desconfiança desorienta a grans grups de la societat i aquests sense rumb entren en crisi, incapaços de trobar referents i de construir comunitats amb objectius comuns. Els membres de la revista Cultiu creiem fermament que la societat, a més d’una crisi econòmica, viu una crisi cultural, i les altes estadístiques de problemes d’ansietat, depressió i en alguns casos fins i tot de suïcidi en són unes de les conseqüències més visibles. La societat actual no satisfà les necessitats emocionals de la població. És per això que els membres de la revista Cultiu apostem per la intervenció cultural com una eina de reflexió col·lectiva i transformació del context social, i per això hem considerat que la materialització d’una revista online és l’eina més eficaç i viable que disposem per a dur a terme els nostres objectius. Creiem que la crisi cultural permet obrir camps de visió i generar perspectives més amplies i completes del nostre entorn.

Aquest és un projecte que no volem fer sols, creiem que és i ha de ser una tasca col·lectiva i el màxim de diversa possible. És per això que tractarem de col·laborar amb tantes persones i col·lectius com ens sigui possible sempre sense perdre el nostre propi criteri i la independència econòmica i política amb la que naixem. Som diverses persones majoritàriament joves i de perspectives culturals diverses que portem temps treballant en aquest projecte i que ens satisfà oferir els nostres continguts de forma oberta i gratuïta. Esperem incentivar el debat!